Galerie Serruys

 
 
 

 

   Van 22 augustus tot en met 10 oktober 2010 laten
Marianne Roth en Reinier Gerritsen
hun werk zien in Galerie Serruys.

 


 
 
 

 

 

Marianne Goeree-Roth
volgde eind 2005 een cursus waarbij zij kennismaakte met verschillende technieken om van klei een beeld te vormen. Boetseren viel daarbij zo in de smaak dat zij daar thuis verder mee is gaan experimenteren. De beelden van Marianne zijn figuratief en gevarieerd in vormgeving. Zij werkt het liefst met fijne chamotte klei die op 1000 graden wordt gebakken zodat de beelden ook buiten kunnen staan. Het op kleur brengen gebeurt met pigmenten, oxydes of acrylverf, bij voorkeur in aardetinten. Bij het aanbrengen van de sokkel, een mooie steen of stuk hout, schuilt de uitdaging in het creëren van een mooie compositie in vorm en kleur waarbij contrast in materialen een extra dimensie aan het geheel geeft.“Boetseren is voor mij een manier om te ontspannen, mijn hoofd leeg te maken, net zoals buiten zijn in de natuur, waar ik weer inspiratie vind voor mijn beelden.”

Voor een overzicht van haar beelden zie: www.creamare.woelmuis.nl 
 
 

 

 


Reinier Gerritsen
(1950)
volgde zijn opleiding aan de Haagse School voor Fotografie en de Vrije Academie. In 1972 vestigt hij zich als zelfstandig fotograaf in Amsterdam. Hij werkt korte tijd voor tijdschriften. Daarna werkt hij vooral in opdracht van de overheid en het bedrijfsleven. In 2004 is hij begonnen met het project The Europeans. In 2008 is hij begonnen aan een gelijksoortig project in China. In het Nederlands Fotomuseum (Las Palmas) Rotterdam wordt tot half september Wall Street Stop getoond, een vergelijkbaar project in de metro van New York.

 

 


 
 
 

 

  In Galerie Serruys laat Reinier Gerritsen delen van het project The Europeans zien. Reinier Gerritsen is een mensenfotograaf. Iemand die zijn beroep maakt van dat wat wij allemaal graag doen: nieuwsgierig naar anderen kijken. In The Europeans gaat het om mensen in de grote steden van Europa, wachtend voor het zebrapad. Alle foto’s tonen ons eenzelfde mengeling van mensen, ongeacht de stad of het land waar de opname werd gemaakt. Als een cultuursociologisch document vormen de beelden een typologie van de multiculturele samenleving en de onstuitbaar voortschrijdende eenwording van Europa.

Meer informatie op www.reiniergerritsen.nl

 


 
 

  

   
Van 17 oktober tot en met 5 december 2010 laten
Fenmei Hu, Zhanhong Liao, Xiao Xiao Xu, Liu Ren en
Liu Jing
hun werk zien in Galerie Serruys, onder het motto Wij Vrouwen.

 


 
 
 

 

  In het werk van de Chinese kunstenaar Liu Ren (Qinhuangdao, 1980) staat de droom centraal. Met behulp van geavanceerde computerprogramma’s creëert zij werelden die opgebouwd zijn uit fragmenten uit haar jeugd en het hedendaagse China. Water, wolken en het getij zijn steeds terugkerende visuele elementen in Liu’s werk en slaan terug op haar jeugd die zij doorbracht in het kustplaatsje Qinghuangdo.Deze beelden worden vermengd met de grootse architectuur uit Beijing, waar zij momenteel werkt en woont. Het eindresultaat is zowel indrukwekkend als raadselachtig en laat een realiteit zien die alleen maar in dromen voorkomt. Liu Ren maakt deel uit van een jonge generatie Chinese kunstenaars die momenteel flink in opkomst is. Vaak samenwonend en samenwerkend in kunstenaarsenclaves in de grote steden van China inspireren en beïnvloeden zij elkaar. Voor meer informatie zie ook www.chinaarttrade.nl


 
 

 

 

 
Liu Jing
(1979) is afgestudeerd aan de Central Academy for Nationalities in Beijing. Momenteel geeft zij les in olieverfschilderen aan de internationale kunstacademie in Peking. Tekst van Liu JIng bij "The Fallen Angel of Sakula"(hiernaast):
In het oude China, is de vliegende bloem een object dat schrijvers en strijders gebruiken om hun gevoelens te uiten. Een oud gedicht luidt als volgt: "De vliegende bloemen op aarde zijn geen ondankbare dingen..." De Chinese vechtsport kent een zwaardoefening met de naam "vliegende bloem". Vliegende bloemen zijn als kleurrijke en illusionistische gedachten. Terwijl de tijd verstrijkt, blijft een onveranderlijke gevoeligheid bestaan, welke verbeeld wordt door vliegende bloemen die zich nestelen in het menselijk hart.Zie ook www.chinaarttrade.nl

  
 
 

 

 

Xiao xiao Xu is in 1984 geboren in Wenzhou, China. Sinds haar veertiende jaar woont ze in Nederland. Fotografie is voor haar het medium om zich uit te drukken bij haar zoektocht naar haar identiteit. In Galerie Serruys toont zij nu haar fotoserie Wenzhou. Deze serie over haar geboorteplaats was eerder te zien in het Nederlands Fotomuseum. Met deze serie heeft zij de Fotoprijs 2008/2009 gewonnen. De jury heeft zich als volgt uitgesproken: “Xiao Xiao Xu is met grote afstand de winnaar. Zij is unaniem en vrijwel onmiddellijk als beste gekwalificeerd met haar serie over haar geboortestad in China. Je ziet aan de foto’s dat ze als Chinese heel dicht bij de mensen en de dingen is gekomen. Het werk is ‘involved’ en heeft tegelijk de afstand van een buitenstander. En er spreekt poëzie uit de beelden.”
Zie ook www.xiaoxiaoxu.com

 


 
 
 

 

 

 

Zhanhong Liao , geboren in Guangzhou, China. Zij heeft in London, Manchester en New York gewoond. Zij is in 1994 afgestudeerd in General Art & Design aan het City College in Manchester en woont en werkt sinds 1996 als kunstenaar in Vlaardingen. Het werk van Zhanhong maakt een sterke ontwikkeling door van figuratief naar vrijer, meer abstract werk. Haar werk is regelmatig te zien in galeries in binnen- en buitenland.
‘Ik vind dat het kunstenaarschap ook inhoudt dat je niet alleen eigen werk maakt, maar dat je ook ideeën uitwisselt. Ik voel me nu vrijer, en dat komt ook terug in mijn werk als kunstenaar. (-) Ik maak nog steeds dagboeken en schilderijen, maar ze zijn nu anders van aard, abstracter, het is een geweldig spel met vormen en kleuren. In mijn werk speelt nog steeds de confrontatie tussen verschillende culturen.’ In Galerie Serruys laat zij recente schilderijen zien. Zie voor meer informatie:www.liaozhanhong.com 
 
 

 

 

Fenmei Hu is in 1980 geboren in Yuhu, provincie Zhejiang, China. Fenmei kwam als negenjarig meisje naar Nederland. Van jongs af aan heeft zij een passie voor tekenen en schilderen. Overtuigd kiest zij voor het vak van kunstenaar en studeert in 2005 af aan de Academie voor de beeldende vorming in Amsterdam. Fenmei woont en werkt in Rotterdam. In haar werken geeft zij uitdrukking aan haar relatie en de gevoelens ten opzichte van het thema mens, natuur en decoratie. Deze benadering resulteert in vrij ingetogen beelden, die anno 2008 veel Chinese en andere Aziatische elementen bevatten. In Galerie Serruys laat zij nu haar nieuwe serie thee tekeningen zien en enkele van haar schilderijen uit de serie “fallen leaves” . Deze serie is een zoektocht naar haar echte IK: “wat ben ik? Welk deel is nog Chinees en welk deel is al vernederlands? Hoe kan ik de beide culturen in harmonie combineren in mijn schilderijen?” Zie voor meer informatie www.fenmei.nl

 


 
 
 

 

   
Van 29 augustus tot en met 17 oktober 2010 exposeert
Loes Vink
haar schilderijen en beelden in Galerie Oostvogel.


 
 
 

 

 

   

Loes Vink (1960) woont en werkt in Rotterdam Delfshaven. Zij studeerde in 2004 af aan de Koninklijke Academie voor Beelden Kunsten in Den Haag. Zij laat in Galerie Oostvogel ouder en geheel nieuw werk zien.

 

 

l 
 
 

 

   

Naast de schilderijen en tekeningen die een neerslag zijn van haar dagelijks leven, toont zij nu ook beelden in steen, een discipline waarin zij zich de laatste jaren heeft bekwaamd.
Zij begint het creatieve proces bij haar eigen leven, maar het is haar doel om in het twee- en driedimensionale werk iets weer te geven over universele ervaringen.

 


 
 
 

 

 

 

Refflectie, ontroering en verlangen vinden hun plek in het werk. Via formele middelen als kleur, vorm en compositie wordt een beeld geschapen waarin de tijd stilstaat en het individu met zichzelf geconfronteerd wordt. De betekenis van het beeld is op het eerste gezicht verborgen en ontvouwt zich pas in tweede instantie aan de toeschouwer.

 

 


 
 

 

   
Van 24 oktober tot en met 5 december 2010 exposeren
Lilian Wessels en Hans Breeman
hun werk in
Galerie Oostvogel. 
 
 

 

 


Hans Breeman
is een maritiem schilder en tekenaar uit Rotterdam. Hij laat schilderijen en scheepsportretten zien uit de hoogtijdagen van de Nederlandse koopvaardij. Hans Breeman is autodidact en zijn interesse spitst zich toe op de tijd rond de wereldoorlogen en de jaren vanaf 1950 tot ongeveer 1965 toen Nederland hoog op de wereldranglijst stond van zeevarende naties. Op de expositie zijn voornamelijk aquarelwerken te zien. De combinatie van een zeer gedetailleerde afbeelding van het schip, met daarbij de specifieke kleureigenschappen van luchten en achtergronden zorgen voor een zeer realistische weergave van schepen in een soms spectaculaire omgeving. Er zullen eveneens enkele olieverfschilderijen te zien zijn. Dat de Holland Amerika Lijn uitgebreid vertegenwoordigd is, is een logisch gevolg van het nostalgische Rotterdams gevoel. Maar er wordt eveneens aandacht geschonken aan de KNSM, de Stoomvaartmaatschappij Nederland uit Amsterdam en uiteraard de Nederlandse Sleepvaart. Zie ook www.hansbreeman.nl

 


 
 
 

 

 


Lilian Wessels  (1958 ) heeft gaandeweg haar kunstenaarschap een geheel eigen stijl ontwikkelt, waarbij emotie in haar beelden een belangrijke rol speelt. De mens in al zijn facetten is een voortdurende inspiratie voor haar, sterk maar ook kwetsbaar. Het waarnemen, in combinatie met haar gevoelens, maakt haar werk krachtig.  Emotie en betovering, het zijn beelden met een ziel. Ze haalt haar inspiratie uit thema's zoals de mens, dier, aarde en mystiek. Het Boeddhisme intrigeert haar enorm maar ook de Afrikaanse vrouw en haar cultuur. Om Afrika te kunnen begrijpen, moet je met nieuwe oren kunnen horen en met nieuwe ogen kunnen zien. Het is een schitterend continent, waar veel liefde, strijd en verdriet heerst.  Elk beeld is uniek en heeft een eigen (Afrikaanse) naam met een specifieke betekenis. Ze werkt ook met andere materialen zoals beton, speksteen, gips en hout. Voor meer informatie zie ook www.lilianwessels.nl

l