Galerie Serruys

 
 
 

 

   Van 27 juni tot en met 15 augustus 2010 exposeren
Petra Giorgi en Marleen van Zwienen
hun werk in Galerie Serruys.

 


 
 
 

 

  Petra Giorgi verkent in haar werk de grenzen van de grafiek. Diep gebeten lijnen door sterk zuur zijn kenmerkend. Hier en daar manifesteren zich tekenachtige elementen en beeldfragmenten uit antieke beschavingen. De etsen hebben van een afstand een meer abstract karakter, echter hoe dichterbij je komt hoe meer je er in kunt ontdekken. Waar nodig worden tekens, fragmenten van teksten krabbels maar ook gedichten toegevoegd, die als een rode draad door haar werk lopen. De afbeeldingen die zij wil vastleggen gaan over aantasting, vergankelijkheid, kwetsbaarheid. De verschillende drukgangen geven de gewenste gelaagdheid. Door de subtiele kleuren van haar ingetogen werk krijgt het een sfeer van vervlogen tijden. De collages bestaan uit papier, textiel, gips en verf en stukken uit etsen. Deze krijgen een speciale betekenis door toevoeging van persoonlijke teksten en herinneringen.

Zij heeft geregeld solo exposities en neemt deel aan groepsexposities in vooral Zuid Holland. Verder geeft doceert zij kunstvakken in het Voortgezet onderwijs en geeft Kunstprojecten op diverse scholen. 
 
 

 

 Marleen van Zwienen
werkt in textiel en glas. Beide technieken vragen een geheel eigen wijze van werken. In Galerie Serruys presenteert zij glasobjecten.

Vanuit een aanvankelijke interesse naar hoe dingen in elkaar zitten en gemaakt worden, heeft zij zich ontwikkeld tot een multidisciplinaire kunstenaar die geïnteresseerd is in hoe mensen in elkaar zitten en zich tot elkaar verhouden. Deze persoon- en groepsprocessen boeien haar zeer, zozeer zelfs dat zij bedrijfstrainingen geeft waarbij een van de werkvormen het verbindende thema is voor teambuilding. Haar opleiding tot bedrijfskundige komt haar daar zeer bij van pas. Maar ook los van deze achtergrond treedt zij op als docent en geeft zij cursussen in o.m. haar eigen glasblazerij. Zij heeft veel geëxposeerd in musea en galeries door geheel Nederland.

Voor meer informatie kunt u terecht op haar website: www.marleenvanzwienen.nl

 


 
 

  

   
Van 22 augustus tot en met 10 oktober 2010 laten
Marianne Roth en Reinier Gerritsen
hun werk zien in Galerie Serruys.

 


 
 
 

 

   

Marianne Goeree-Roth
volgde eind 2005 een cursus waarbij zij kennismaakte met verschillende technieken om van klei een beeld te vormen. Boetseren viel daarbij zo in de smaak dat zij daar thuis verder mee is gaan experimenteren. De beelden van Marianne zijn figuratief en gevarieerd in vormgeving. Zij werkt het liefst met fijne chamotte klei die op 1000 graden wordt gebakken zodat de beelden ook buiten kunnen staan. Het op kleur brengen gebeurt met pigmenten, oxydes of acrylverf, bij voorkeur in aardetinten. Bij het aanbrengen van de sokkel, een mooie steen of stuk hout, schuilt de uitdaging in het creëren van een mooie compositie in vorm en kleur waarbij contrast in materialen een extra dimensie aan het geheel geeft.“Boetseren is voor mij een manier om te ontspannen, mijn hoofd leeg te maken, net zoals buiten zijn in de natuur, waar ik weer inspiratie vind voor mijn beelden.”

Voor een overzicht van haar beelden zie: www.creamare.woelmuis.nl


 
 

 

 

   

Reinier Gerritsen (1950)
volgde zijn opleiding aan de Haagse School voor Fotografie en de Vrije Academie. In 1972 vestigt hij zich als zelfstandig fotograaf in Amsterdam. Hij werkt korte tijd voor tijdschriften. Daarna werkt hij vooral in opdracht van de overheid en het bedrijfsleven. In 2004 is hij begonnen met het project The Europeans. In 2008 is hij begonnen aan een gelijksoortig project in China. In het Nederlands Fotomuseum (Las Palmas) Rotterdam wordt tot half september Wall Street Stop getoond, een vergelijkbaar project in de metro van New York.


 
 
 

 

  In Galerie Serruys laat Reinier Gerritsen delen van het project The Europeans zien. Reinier Gerritsen is een mensenfotograaf. Iemand die zijn beroep maakt van dat wat wij allemaal graag doen: nieuwsgierig naar anderen kijken. In The Europeans gaat het om mensen in de grote steden van Europa, wachtend voor het zebrapad. Alle foto’s tonen ons eenzelfde mengeling van mensen, ongeacht de stad of het land waar de opname werd gemaakt. Als een cultuursociologisch document vormen de beelden een typologie van de multiculturele samenleving en de onstuitbaar voortschrijdende eenwording van Europa.

Meer informatie op www.reiniergerritsen.nl

 


 
 
 

 

 

 


Jan Saarloos (1948) creëert met zijn dierachtige beelden een eigen fantasiewereld. Bij zijn dieren zijn meer eigenschappen niet dan wel aanwezig. Bewust laat Saarloos bepaalde kenmerkende eigenschappen van dieren achterwege en reduceert hij zoveel mogelijk, om tot de essentie van het dier te komen.

Voor meer informatie zie: www.jansaarloos.nl 
 
 

 

 

   

Fotogroep Belfeld is een groep enthousiaste amateurfotografen die elke 1e en 3e maandag van de maand samen komen om elkaars werk te bespreken en zodoende kennis en ervaringen te delen. Keuze van onderwerpen is over het algemeen vrij. 
 

 

   
Van 29 augustus tot en met 17 oktober 2010 exposeert
Loes Vink
haar schilderijen en beelden in Galerie Serruys.


 
 
 

 

 


Loes Vink (1960) laat ouder en nieuw werk zien. Naast de schilderijen die een neerslag zijn van het dagelijks leven, toont zij nu ook beelden in steen, een discipline waar zij zich de laatste jaren in heeft bekwaamd.